Zkousky a rychlé čtení (Paperback)

Zkousky a rychlé čtení By Silviu Vasile Cover Image
$12.99
Backordered. Place an order and we will let you know when to expect your book.
(This book cannot be returned.)

Description


Existuje mnoho knih, programů a skolen rychl ho čten , kter nab zej informace, ale jen m lo z nich nab z hodnotu. Lid , kteř v's chtěj naučit rychločten , je st le v ce, coz je v podstatě skvěl . Jde jen o to, abyste z informac o tomto v jimečn m oboru dok zali vytězit podstatu a dok zali ji předat d l. Rychl mu čten se věnuji posledn ch 15 let. Dělal jsem to's v sn a odhodl n m, rychl čten jsem si dal za důlezit c l a zil jsem v kultuře rychl ho čten . Str vil jsem tis ce hodin přem slen m o tom, co je v t to oblasti důlezit , a mysl m, ze jsem pochopil v znam rychl ho čten pro mysl i tělo.
Ve sv ch knih ch uv d m informace, kter můzete okamzitě pouz t a dos hnout tak dobr ch a skvěl ch v sledků. To, co začnete budovat dnes, se z tra stane z kladem vaseho osobn ho a profesn ho spěchu. Č m v ce se rozhodnete investovat do cenn ch znalost , t m v ce v's proměn a učin z v's člověka schopn ho stoupat krok za krokem na m sto, kde můzete skl zet plody sv pr ce.
Cesta k němu je dlouh a lhal bych v m, kdybych tvrdil, ze je snadn . Potřebujete hodně vůle a discipl ny, abyste dok zali zvl dnout zkousky, kter v m zivot nab z jako př lezitost zjistit, kdo skutečně jste a co v's uvnitř omezuje. Vsechna tato vnitřn omezen v's zastav v cestě, zablokuj v's nebo v's obr t zpět, i kdyz v m mozn zb v jen velmi m lo k dokončen .
To, co se dozv te z rychl ho čten , v m pomůze učinit rozhodnut , a to ne ledajak , ale takov , kter přinesou do vaseho zivota skutečnou změnu. Představte si, ze zijete ve spotřebitelsk m světě, a kdyz se ohl dnete zpět, zjist te, ze jste si koupili mnoho v robků a sluzeb, kter jste nevyuzili. Koupili jste si předplatn , kter jste nevyuzili, nebo posilovac stroj, kter jste pouzili několikr t a pak na něj zapomněli. Kdyz jste si ho koupili, sl bili jste si, ze ho budete pouz vat kazd den, a přesto jste to neudělali. Stalo se to, protoze jste nezili nebo nezijete dostatečně dlouho v kultuře t věci. Neuvědomujete si, jak je cvičen důlezit a jak moc ho potřebujete, jinak byste si nasli čas a energii na pravideln , mozn dokonce kazdodenn cvičen .Product Details
ISBN: 9798215253885
Publisher: Silviu Vasile
Publication Date: September 20th, 2022
Pages: 120
Language: Czech